Praktische informatie

Praktische informatie

Neem contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek. We bespreken je vragen en verwachtingen en bekijken of het aanbod passend is.
wegwijzer

Kosten

Individuele gesprekken: normaal tarief € 90,- (exclusief btw) per uur, per sessie van 1,5 uur is dat € 135,-. Gereduceerd individueel tarief € 75,- per uur, € 112,50 per sessie (ex btw). Heb je onvoldoende financiën maar wel coaching nodig? Zie de pagina over het deeltarief.

Er worden telkens vijf tot tien sessies afgesproken, met evaluatie in het laatste gesprek. Doorverwijzing door bedrijfsartsen gaat via de klantorganisatie: de bedrijfsarts adviseert coaching of therapie, de organisatie gaat het contract aan met Fenno Meijer Coaching en Therapie. Er wordt geen inhoudelijke terugkoppeling gedaan behoudens de mededeling dat de coaching of therapie begonnen dan wel beëindigd is. Inhoudelijke terugkoppeling doet de cliënt zelf.

Teamontwikkeling is maatwerk. Er wordt voor uw vraag een maatwerktraject ontwikkeld met een passende prijs. Er is een gunstig vast maandtarief mogelijk voor traject voor teamontwikkeling vanaf een half jaar.

Geen vergoeding via de basisverzekering
Trajecten bij Fenno Meijer Coaching en Therapie worden niet vergoed uit de basisverzekering.
Doordat je geen aanspraak maakt op vergoeding uit de basisverzekering heb je een aantal voordelen:
• Voor gesprekken heb je geen verwijzing van de huisarts nodig.
• Geen uitwisseling van jouw diagnostische gegevens met een verzekeraar.
• Geen inmenging in de keuze voor de behandeling door de verzekeraar.
• Je gegevens blijven niet ‘bekend’ bij een instantie die jouw toestemming niet heeft gekregen
• Coaching en therapie hebben jouw autonomie als uitgangspunt; inmenging door derden staat daar haaks op.

Betaling
Aan het einde van iedere maand ontvang je van mij een factuur. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst.

Annulering
Tot 24 uur van tevoren kun je een gesprek kostenloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprekstarief in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Neem liefst tijdig contact op.

Privacy
Ik ben als coach en TA-psychotherapeut (i.o.) gebonden aan beroepsgeheim. Ik geef geen informatie aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.
Ook wanneer ik werk in opdracht van een werkgever geef ik geen informatie zonder jouw toestemming.

Klachten?
Ik ben aangesloten bij NVTA, de beroepsvereniging voor psychotherapeuten die werken met Transactionele Analyse, en de ITAA, de internationale beroepsvereniging voor beroepsbeoefenaars die werken met Transactionele Analyse. Daarmee heb ik mij verbonden aan een ethische code en aan gedragsregels. Wanneer je deze wilt inzien kun je terecht op de website van de NVTA.

Organisatiegegevens
Maak positief verschil is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53788915. Het bankrekeningnummer is NL02TRIO0197858759. Maak positief verschil voert Fenno Meijer Coaching & Therapie als merk.

Vragen?
Roept het bovenstaande nog vragen op of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Fenno Meijer Coaching & Therapie
fenno@maakpositiefverschil.nl
tel. 06 33676165
Gespreksruimte:
Lentse Schoolstraat 25
Nijmegen (Lent)

Delen?Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+