Privacy bij Fenno Meijer Coaching en Therapie

Privacy
De enige gegevens die gebruikt worden zijn mail en telefoonnummer. Mail voor het verzenden van een startdocument, statuten, facturen en ’tussenwerk’: opdrachten tussen de sessies door.  Telefoon zodat er via whatsapp bericht gestuurd kan worden van afmelding. Ook hebben mijn cliënten de mogelijkheid mij tussentijds via whatsapp te benaderen wanneer de nood hoog is; er wordt daarna contact gezocht en overlegd wat er nodig is.

Van iedere sessie maak ik een aantekening en een korte beschrijving. Deze zijn alleen door mij in te zien. Van wat er op de borden staat of wat er ontstaat in de sessie maak ik een foto, ook die komen bij het gespreksverslag. Niemand heeft inzage in deze verslagen buiten de therapeut. Sommige cliënten vullen persoonlijkheidstesten enige malen in. Deze bewaar ik buiten de gesprekslocatie in mijn kantoor op mijn huisadres gedurende de daarvoor verplichte periode van 7 jaar, daarna worden ze vernietigd. Cliënten kunnen indien gewenst deze testen en de resultaten inzien of opvragen.

Adresgegevens staan niet in een aparte lijst. Cliënten staan zonder nadere specificering in mijn adresboek in mijn telefoon.

De website verzamelde gegevens van bezoekers. Na de commotie rond Facebook heb ik Google Analytics als instrument verwijderd; er worden nu dus geen bezoekgegevens meer verzameld. De facebookpagina verzameld naar ik weet wel gegevens, maar die zijn niet gekoppeld aan de mensen met wie ik werk.

Dan zijn er doorkliklinks onder ieder artikel, waarmee gasten een artikel kunnen waarderen of doorsturen. In deze links zit een cookie ‘verstopt’. Daarmee worden dus buiten mijn invloed gegevens verzameld. Ik volg de discussie hierover en pas deze zaken aan wanneer er ongewenste inbreuken uit ontstaan op de privacy van mijn bezoekers aan website en/of sociale media die ik gebruik.

De mogelijkheid om binnen de site te reageren heb ik verwijderd; wanneer mensen mij willen bereiken kan men ook bellen of mailen.

De host van de website maakt een algemeen contract voor de privacygegevens. Deze is op te vragen en in te zien bij Alphamegahosting.

Bij mijn weten kom ik hiermee tegemoet aan wensen en verwachtingen rondom privacy. Wanneer je nog een tip voor me hebt, hoor ik het graag!

Fenno