Praktische informatie

Praktische informatie

Neem contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek. We bespreken je vragen en verwachtingen en bekijken of het aanbod passend is.
wegwijzer

Kosten
Individuele therapiegesprekken: tarief € 100,-  per sessie van 60 minuten. Intake is 90 minuten, ook voor € 100,-.

Individuele ontwikkelingsgerichte coaching: tarief € 100, –  + 21% btw = € 121,- Ontwikkelingsgerichte coaching is btw-plichtig, prijs is daarom 21% hoger. Sessies duren 60 minuten. Intake is 90 minuten tegen gelijk tarief.

Voor bedrijven en organisaties € 125,- per uur  + 21% btw = € 151,25 . Sessie van 60 minuten. Intake is 90 minuten, zelfde tarief.

Relatietherapie per sessie (per anderhalf uur) € 190,-. Dat is per persoon € 95,-. Per uur per persoon € 63,33. We factureren normaal gezien één factuur, als er gedeclareerd wordt naar een zorgverzekeraar krijgen jullie ieder een factuur, met het bedrag per persoon per uur.

Coaching voor managers, executives, medewerkers van een organisatie: de organisatie gaat het contract aan met Fenno Meijer Coaching en Therapie. Er wordt om reden van privacy enkel de mededeling gedaan dat de coaching of therapie begonnen dan wel beëindigd is. Inhoudelijke terugkoppeling doet de cliënt zelf.

*Vrijblijvend wil zeggen dat je nergens aan vast zit en in vrijheid kunt beslissen wat passend is en waar je je goed bij voelt. Het eerste gesprek is niet kosteloos, je betaalt het gewone uurtarief.

Vergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering
Vergoeding via de zorgverzekeraar is mogelijk, afhankelijk van de verzekeraar (onder andere van CZ, Menzis en zorgverzekeringen van de VGZ-coöperatie) en met aanvullende verzekering. Kijk het altijd even na om teleurstelling te voorkomen. Of en hoeveel vergoed wordt verschilt per verzekering en verandert soms per jaar.

Betaling
Aan het einde van de maand ontvang je een factuur over de sessies van afgelopen maand. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst.

Annulering
Tot 24 uur van tevoren kun je een gesprek kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprekstarief in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Neem tijdig contact op om nodeloze lasten te voorkomen. Als er wegens klachten in verband met corona moet worden geannuleerd, ook binnen 24 uur, rekenen we geen annuleringskosten.

Privacy
Ik ben als ACT-therapeut, supervisor, Geregistreerd TA-therapeut en Relatietherapeut gebonden aan beroepsgeheim. Ik geef geen informatie aan derden. Ook wanneer ik werk in opdracht van een werkgever geef ik geen informatie zonder jouw toestemming. Deze afspraken staan in het behandelplan, dat je ondertekent vóór het intakegesprek.

Lees hier de uitgebreide privacy-verklaring.

Klachten?
Ik ben aangesloten bij de ACBS, zowel de internationale als de Nederlandse tak die ACT-professionsls ondersteunt, de NVTA, de vereniging voor beoefenaren die werken met Transactionele Analyse, en de ITAA, de internationale vereniging voor beroepsbeoefenaren die werken met Transactionele Analyse. Ook ben ik lid van de NVNLP, de beroepsorganisatie voor practiotioners van de NLP. Daarmee heb ik mij verbonden aan een ethische code en aan gedragsregels. Wanneer je deze wilt inzien kun je terecht op de website van de NVTA.

Maak Positief Verschil is aangesloten bij de WKggz klachtencommissie van ZZP Nederland. Cliënten kunnen op afroep gebruik maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, en mocht deze stap niet naar tevredenheid zijn, dan is er de Stichting Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.

Organisatiegegevens
Fenno Meijer Coaching en Therapie  en ook Meijer & de Wit Therapie en coaching zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53788915. Het bankrekeningnummer is NL31 INGB 0674 9901 61. Maak positief verschil voert Fenno Meijer Coaching & Therapie en Meijer & de Wit Therapie en coaching als merken.

Mieke de Wit en Fenno Meijer werken samen als ACT relatietherapeuten.

Vragen?
Roept het bovenstaande nog vragen op of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meijer & de Wit Therapie en coaching

Fenno Meijer Coaching & Therapie.

Fenno@maakpositiefverschil.nl

Info@meijerendewit.nl

tel. 06 33676165
Gespreksruimte:
Lentse Schoolstraat 25
Nijmegen (Lent)