Praktische informatie

Praktische informatie

Neem contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek. We bespreken je vragen en verwachtingen en bekijken of het aanbod passend is.
wegwijzer

 

 

Kosten
Individuele gesprekken: tarief € 100,-  per sessie (€ 121,- incl. btw). Voor stellen en organisaties is dat € 125,- per sessie (€ 151,25 incl. btw) . Heb je onvoldoende financiën maar wel coaching nodig? Zie de pagina over het deeltarief. Sessies duren anderhalf uur.

We spreken telkens vijf tot tien sessies af, met evaluatie in het vijfde of laatste gesprek.

Coaching voor managers, executives, medewerkers van een organisatie: de organisatie gaat het contract aan met Fenno Meijer Coaching en Therapie. Er wordt enkel de mededeling gedaan dat de coaching of therapie begonnen dan wel beëindigd is. Inhoudelijke terugkoppeling doet de cliënt zelf.

Korting voor Broodfondsleden
Leden van een Broodfonds krijgen 10% korting op het tarief voor individuele coaching of therapie. Een sessie van anderhalf uur is dan € 90,-. (€ 108,90 incl. btw). Geef aan bij aanmelding bij welk broodfonds je lid bent.

Vergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering
Vergoeding via de zorgverzekeraar is mogelijk, afhankelijk van de verzekeraar en met aanvullende verzekering.

Betaling
Een factuur voor het overeengekomen traject ontvang je binnen een week na het kennismakingsgesprek. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst.

Annulering
Tot 24 uur van tevoren kun je een gesprek kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprekstarief in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Neem tijdig contact op om nodeloze lasten te voorkomen.

Privacy
Ik ben als NLP-coach en Geregistreerd TA-therapeut gebonden aan beroepsgeheim. Ik geef geen informatie aan derden. Ook wanneer ik werk in opdracht van een werkgever geef ik geen informatie zonder jouw toestemming.

Lees hier de uitgebreide privacy-verklaring.

Klachten?
Ik ben aangesloten bij NVTA, de vereniging voor beoefenaren die werken met Transactionele Analyse, en de ITAA, de internationale vereniging voor beroepsbeoefenaren die werken met Transactionele Analyse. Daarmee heb ik mij verbonden aan een ethische code en aan gedragsregels. Wanneer je deze wilt inzien kun je terecht op de website van de NVTA.

Maak Positief Verschil is aangesloten bij de WKggz klachtencommissie van ZZP Nederland. Cliënten kunnen op afroep gebruik maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, en mocht deze stap niet naar tevredenheid zijn, dan is er de Stichting Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.

Organisatiegegevens
Fenno Meijer Coaching en Therapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53788915. Het bankrekeningnummer is NL02TRIO0197858759. Maak positief verschil voert Fenno Meijer Coaching & Therapie als merk.

Vragen?
Roept het bovenstaande nog vragen op of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Fenno Meijer Coaching & Therapie
fenno@maakpositiefverschil.nl
tel. 06 33676165
Gespreksruimte:
Lentse Schoolstraat 25
Nijmegen (Lent)